Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τις Γερμανικές αποζημειώσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Την απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) Ομάδα Εργασίας για την έρευνα των αρχείων του σε σχέση με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.


Η Ομάδα Εργασίας είναι η κάτωθι:

1. Παναγιώτης Καρακούσης, Γενικός Διευθυντής, ως Συντονιστής

2. Βασίλειος Κατριβέσης, Γενικός Διευθυντής, ως Αναπλ. Συντονιστής

3. Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος, Διευθυντής, ως Μέλος

4. Ελένη-Στυλιανή Ρωμαΐδου, Διευθύντρια, ως Μέλος

Ως Γραμματείς ορίζονται οι Εισηγήτριες: Αντιγόνη Κουλουμβάκη και Γεωργία Χαλούλου.

Α. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η έρευνα των αρχείων του Γ.Λ.Κ. σχετικά με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Β. Τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν θα λάβουν αποζημίωση για το έργο τους.

Γ. Η ομάδα εργασίας οφείλει να παραδώσει το έργο της έως την 31/12/2012.Δεν υπάρχουν σχόλια: