Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ!!!!!

Η οικονομία σε αριθμούς * Σωρευτική μείωση του ΑΕΠ την περίοδο 2008 - 2012, 20,1%. Περαιτέρω μείωση το 2013. * Συνολική μείωση της απασχόλησης την περίοδο 2009 - 2012, 17,5%. Ανεργία στο 24,5% κατά μέσο όρο το 2012 αλλά 27% τον Νοέμβριο του 2012. Περαιτέρω άνοδος το 2013. * Αρνητικός πληθωρισμός το 2013 στο -0,1%. * Αναμενόμενη μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος το 2013, στο 7,3% στο σύνολο της οικονομίας και στο 8% στον επιχειρηματικό τομέα. Σωρευτικά η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος την τριετία 2012 - 2014 θα φθάσει το 17,6% υπερκαλύπτοντας τον στόχο του μνημονίου (15%). * Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κατά 12,05% το 2012 και κατά 8,7% το 2013. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας το 2013 θα έχει υπερκαλύψει το σύνολο των απωλειών της περιόδου 2001-2009. * Το 21,4% του πληθυσμού (2.341.400 άτομα) βρίσκονται κάτω από το χρηματικό όριο της «σχετικής φτώχειας». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: