Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Μονόδρομος το νέο μεγάλο haircut 50%


Αν με επαναγορά χρέους και μείωση των επιτοκίων μπορεί να καταστεί βιώσιμο το χρέος γιατί τότε έγινε το PSI+ που αποδεκάτισε τράπεζες, ταμεία και ομολογιούχους φυσικά πρόσωπα;
Το ερώτημα αυτό δεν τίθεται τυχαία.
Καλλιεργείται μια πλασματική προσδοκία, φρούδες ελπίδες ότι με την μείωση των επιτοκίων, την επαναγορά του χρέους και με την επιστροφή των κερδών από την διαφορά μεταξύ τιμών κτήσης και ονομαστικών τιμών των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ το ελληνικό χρέος θα καταστεί βιώσιμο.
Αν μπορούσε με αυτές τις εναλλακτικές επιλογές να καταστεί βιώσιμο γιατί δεν εφαρμόστηκαν από την πρώτη στιγμή ώστε να αποτραπεί η χρεοκοπία και οι τεράστιες ζημίες λόγω του PSI+ για τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ομολογιούχους;
Είναι προφανές ότι ο συνδυασμός των λύσεων αυτών θα δώσει εκ νέου χρόνο στην Ελλάδα αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επιλύσει το ελληνικό πρόβλημα.
Το ελληνικό χρέος στα 345-350 δις ευρώ που αντιστοιχεί στο 190% του ΑΕΠ που θα  προσγειωθεί στα 180 δις ευρώ το 2013 δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο για τον απλό λόγο ότι η οικονομία βρίσκεται σε βαθειά ύφεση που θα διατηρηθεί έντονη και το 2013 κοντά στο 7%.
Για να καταστεί βιώσιμο το χρέος η οικονομία πρέπει να αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 3,5% ετησίως ενώ π.χ. για να αναφέρουμε μια παράμετρο της πραγματικής οικονομίας οι καταθέσεις να αυξάνονται περίπου 12-15 δις ευρώ ετησίως.
Επειδή τίποτε από όλα αυτά δεν θα συμβεί και με την υλοποίηση των 3 μέτρων – λύσεων η Ελλάδα θα κερδίσει χρόνο αλλά δεν θα καταστήσει βιώσιμο το χρέος.
Εκ των πραγμάτων θα τεθεί μέσα στο 2013 επί τάπητος το ζήτημα του haircut στα νέα δάνεια της Τρόικα.
Με τον συνδυασμό των λύσεων επαναγορά, επιτόκια και επιστροφή των κερδών από τα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ και haircut 50% στο χρέος η Ελλάδα διασώζεται και θέτει εκ νέου σε νέες βάσεις την οικονομική της πορεία.
Η Ελλάδα με ένα συνδυασμό λύσεων που θα περιλαμβάνουν και haircut στα δάνεια του επίσημου τομέα διασώζεται.
Η Ελλάδα πρέπει να τολμήσει και να ζητήσει haircut στο νέο χρέος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: