Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Για 2η φορά χρεοκοπεί η Ελλάδα - Τεχνική κίνηση από τη Standard & Poor's και ένδειξη οικονομικής αποτυχίας - Yποβάθμισε κατά 5 κλίμακες την αξιολόγηση της Ελλάδος σε Selective Default, από CCC, λόγω του προβληματικού buyback


Σε μια κίνηση σοκ προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, ανακοινώνοντας την υποβάθμιση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας (Selective Default), από CCC προηγουμένως λόγω του σχεδίου επαναγοράς του χρέους.
Η κίνηση αυτή θεωρείται και τεχνικής υφής αλλά δεν αναιρεί το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον πλανήτη που χρεοκοπεί 2 φορές σε διάστημα 9 μηνών.
Μετά την επαναγορά χρέους θα αναβαθμιστεί εκ νέου η Ελλάδα αλλά και η πρώτη χρεοκοπία ήταν τεχνική....αλλά καταγράφηκε ως χρεοκοπία. 
Η Standard & Poor's υποβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας κατά 5 κλίμακες.
Πιο αναλυτικά, η S&P υποβάθμισε σε καθεστώς Selective Default, όλες τις κύριες αξιολογήσεις της Ελλάδας, όπως:
- Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο νόμισμα (Foreign Long Term)
- Βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο νόμισμα (Foreign Short Term)
- Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε εγχώριο νόμισμα (Local Long Term)
- Βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε εγχώριο νόμισμα (Local Short Term)

Όπως αναφέρει ο οίκος, την περασμένη εβδομάδα η Ελλάδα και οι διεθνείς δανειστές της κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία έχει στόχο τη μείωση του ελληνικού χρέους. Η συμφωνία αυτή, επισημαίνει ο οίκος, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και σχέδιο επαναγοράς των ελληνικών ομολόγων.
Μπορεί η υποβάθμιση της Ελλάδας στην κλίμακα της επιλεκτικής χρεοκοπίας να χαρακτηρίζεται μια τεχνικής φύσεως κίνηση, δεδομένης της εκπόνησης του προγράμματος επαναγοράς των ελληνικών ομολόγων, ωστόσο συνιστά απτή απόδειξη ότι για τους οίκους αξιολόγησης το buyback θεωρείται εκ προοιμίου ένα προβληματικό σχέδιο.
Για την S&P η εθελοντική διαδικασία της επαναγοράς των ελληνικών ομολόγων χαρακτηρίζεται μια διαδικασία που πραγματοποιείται υπό άκρως δυσμενείς συνθήκες.
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος είχε υποβαθμίσει ξανά σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας την αξιολόγηση της Ελλάδας, στις 27 Φεβρουαρίου 2012, λίγο πριν την έναρξη του PSI+.
Mετά την ολοκλήρωση του PSI+, ο οίκος ανακοίνωσε την αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας σε CCC και 9 μήνες μετά υποβάθμισε εκ νέου την Ελλάδα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: