Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Σε χρεολύσια και δαπάνες για τόκους πήγε το 60% του ΑΕΠ το 2012 – Το Δημόσιο πλήρωσε 113,4 δισ. ευρώ έναντι 71,4 δισ. ευρώ το 2011 – Τριπλάσιο το πρωτογενές έλλειμμα σε σχέση με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό


Χρεωμένο μέχρι το «λαιμό» παραμένει  το ελληνικό κράτος, καθώς  το 2012 εισέπραξε από φόρους 52 δις. ευρώ ενώ πλήρωσε για χρεολύσια, τόκους για δάνεια που πήρε από την Τρόικα και ελλείμματα δημοσίων φορέων 113,4 δις. ευρώ!
Αυτό βέβαια που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι οι δαπάνες αυτές  είναι αυξημένες κατά 58,7% σε σχέση με αυτές του 2011 που είχαν διαμορφωθεί στα 71,4 δις. ευρώ. 
Από τα στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2012 που έδωσε χθες στην δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών προκύπτουν και άλλα σημαντικά συμπεράσματα:
1.Το πρωτογενές  έλλειμμα για το 2012 ( 3,465 δις. ευρώ)  είναι τριπλάσιο σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί στο συμπληρωματικό κείμενο του προϋπολογισμό τον Φεβρουάριο  (1,089 δις. ευρώ).
2. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν  στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012 στα 51,925 δις. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 4,234 δις. ευρώ.  σε σχέση με τα 56,159 δις. ευρώ που προέβλεπε αρχικά ο προϋπολογισμός.
3. Οι πρωτογενείς  δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 47,137 δις. ευρώ έναντι στόχου για 47,586 δις. ευρώ.
4. Το Δημόσιο δεν απέδωσε επιστροφές φόρων 517 εκατ. ευρώ, ωραιοποιώντας έτσι την εικόνα του ελλείμματος. 
5. Δαπάνες 450 εκατ. ευρώ «κουρεύτηκαν» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οι δαπάνες του οποίου για το 2012 διαμορφώθηκαν σε  6,114 δις. ευρώ.
6. Τα χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού από 33,4 δις. ευρώ το 2011 αυξήθηκαν στα 47,011 δις. ευρώ, το 2012 υπερβαίνοντας τον στόχο των 43,607 δις. ευρώ.
Εντωμεταξύ, στα 13,1 δις. ευρώ ανήλθαν οι  ληξιπρόθεσμες οφειλές από τους φόρους των πολιτών το 2012, οι οποίες μαζί με τα παλιά χρέη ανέρχονται σε 56,52 δις. ευρώ.

Μ.Χ.                 

Δεν υπάρχουν σχόλια: