Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Ενισχυμένος ο συμφιλιωτικός ρόλος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στις διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, για το έτος 2011. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα: Ενισχυμένος ο συμφιλιωτικός ρόλος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στις διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, για το έτος 2011.Τον ενισχυμένο ρόλο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην επίλυση των εργατικών διαφορών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, καταδεικνύουν τα στοιχεία της συμφιλιωτικής δραστηριότητας του Σ.ΕΠ.Ε. για το 2011.


Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα, το 2011 παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό των εργατικών διαφορών που διενεργήθηκαν από του Επιθεωρητές Εργασίας, κατά 0,99% και 3,06% σε σχέση με το 2010 και 2009, αντίστοιχα.


Επιπλέον, αύξηση κατά 4,84% σε σχέση με πέρσι και κατά 0,80% σε σχέση με το 2009 παρουσιάζουν και οι επιλυθείσες εργατικές διαφορές γεγονός που, σε συνδυασμό με τις ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στα καταβληθέντα χρηματικά ποσά (ποσοστό 8,15 % σε σχέση με το 2010, και 14,11% σε σχέση με το 2009), καταδεικνύει τον ιδιαίτερα ενισχυμένο συμφιλιωτικό ρόλο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.


Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως κατά την τρέχουσα περίοδο το 47,07% των εργατικών διαφορών επιλύεται απαλλάσσοντας κυρίως τους εργαζόμενους, αλλά και τους εργοδότες, από δικαστικά έξοδα και λοιπή ταλαιπωρία.


«Οι διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών είναι σύνηθες φαινόμενο», αναφέρει ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Μιχάλης Χάλαρης.


«Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην συμφιλιωτική παρέμβαση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών γιατί θεωρούμε πως η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης αποτελεί τον βασικό μοχλό για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά και γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα άμεσα και ανέξοδα προς όφελος των μερών».


Ο τρόπος παρέμβασης του Σ.ΕΠ.Ε. σχετίζεται αφενός μεν με το περιεχόμενο της καταγγελίας, αφετέρου δε με την επιθυμία του καταγγέλλοντος για τον τρόπο παρέμβασης. Έτσι, για καταγγελίες που αφορούν σε π.χ. απολύσεις, συμβάσεις εργασίας, καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων, βλαπτική μεταβολή ή κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος, επιλέγεται συνήθως ως πρώτο στάδιο η συμφιλιωτική παρέμβαση της Επιθεώρησης.

Στοιχεία συμφιλιωτικής δραστηριότητας του Σ.ΕΠ.Ε. των ετών 2011, 2010, 2009

ETOΣ
 2011
2010
2009
ΑΠΟΚΛΙΣΗ   2011 – 2010
ΑΠΟΚΛΙΣΗ   2011 – 2009
ΑΠΟΚΛΙΣΗ       2011 - 2010 %
ΑΠΟΚΛΙΣΗ      2011 - 2009 %


 
 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
20.948
20.743
20.326
205
622
0,99%
3,06%
 
 

ΕΠΙΛΥΘΕΙΣΕΣ
9.861
9.406
9.783
455
78
4,84%
0,80%
 
 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
19.806.284€
18.313.575€
17.356.967€
1.492.709€
2.449.317€
8,15%
14,11%

Δεν υπάρχουν σχόλια: