Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των διδακτικών βιβλίων

Ολοκληρώνεται ήδη κατά το ήμισυ το σχολικό έτος 2011-2012, ενώ οι μαθήτριες, οι μαθητές και οι εκπαι-δευτικοί δεν έχουν παραλάβει το σύνολο των διδακτικών βιβλίων. Παράλληλα, όπως αναφέρουν εκπρόσω-ποι των εταίρων της εκπαιδευτικής κοινότητας, έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ από τους γονείς, τους Δήμους και το υπουργείο Παιδείας για την παραγωγή φωτοτυπιών με στόχο τη διευκόλυνση των μαθη-τριών και των μαθητών στην παρακολούθηση των μαθημάτων.


Με αυτά τα δεδομένα, με ερώτηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, ζητείται από την αρμόδια υπουργό να απαντήσει:


1. Ποια είναι η τελική δαπάνη για την αγορά του απαιτούμενου χαρτιού για την εκτύπωση των σχολικών βιβλίων του έτους 2011 – 2012;


2. Ποια είναι η συνολική δαπάνη για την εκτύπωση των φωτοτυπιών και από ποιο κωδικό του προϋπολογι-σμού θα καλυφθεί;


3. Ποιο είναι το τελικό κόστος της αγοράς χάρτου, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και διανομής των σχολικών βιβλίων;


4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της παραγωγής και παράδοσης των διδακτικών βιβλίων του σχολικού έτους 2011-2012;

Δεν υπάρχουν σχόλια: