Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Η ΕΚΤ εξετάζει το πώς θα βοηθήσει την Ελλάδα χρησιμοποιώντας τα κέρδη από τα ομόλογα

Η ΕΚΤ ψάχνει τρόπο ώστε οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης να διοχετεύσουν κέρδη από τη συμμετοχή της ΕΚΤ σε ελληνικά κρατικά ομόλογα για να βοηθήσουν την Ελλάδα, επιβεβαίωσε σήμερα με συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ο γενικός διευθυντής των νομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Antonio Sainz de Vicuna, ο οποίος διευκρίνισε ότι η κεντρική τράπεζα απαγορεύεται να χρηματοδοτεί τις κυβερνήσεις.«Αλλά εξετάζουμε τώρα εάν τα κράτη μέλη, στην περίπτωση που αποκομίσουν κέρδη, μπορούν να τα περάσουν στην Ελλάδα μέσω του EFSF. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση, αλλά το ευρωσύστημα (η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες), πιθανώς θα πρέπει να συμφωνήσει σε αυτό ώστε να διασφαλιστεί πως η διαδικασία είναι νόμιμη», πρόσθεσε σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δε γίνεται με το σύνολο των ομολόγων, καθώς κάποια λήγουν σε 10 ή και 15 χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: