Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Προβλήματα και ταλαιπωρία

Η ενοποίηση των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από την πρώτη μέρα εφαρμογής της φέρνει προ-βλήματα και ταλαιπωρία στα εκατομμύρια των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων. Οι φόβοι και οι επιση-μάνσεις δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν.


Οι συναρμόδιοι υπουργοί Υγείας και Εργασίας:


Δεν κατάφεραν ακόμη να οργανώσουν στοιχειωδώς τον ΕΟΠΠΥ. Ο Οργανισμός εξακολουθεί να είναι άδειο πουκάμισο.


Δεν εξασφάλισαν την αναγκαία συνεργασία με τον Ιατρικό κόσμο έτσι ώστε οι συμβεβλημένοι γιατροί να είναι πάρα πολύ λίγοι.


Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι από σήμερα η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων να χτυπήσει κόκκινο.


Οι λίστες αναμονής μακραίνουν.


Ραντεβού σε κρίσιμες ειδικότητες όπως οι παθολόγοι κλείνονται για μετά από 50 ημέρες!


Επιπλέον σε όλα τα ιατρικά αναλώσιμα από την 1η του έτους επιβάλλεται αδιακρίτως συμμετοχή 15%.


Μια επιπλέον επιβάρυνση για όλους αυτούς που σήμερα υποφέρουν από τη δραματική μείωση του εισοδή-ματός τους.


Οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων διεκδικούν και απαιτούν το αυτονόητο δικαίωμά τους στην πρωτο-βάθμια φροντίδα Υγείας.


Έχουν ανάγκη το γιατρό τους, τις εξετάσεις τους, τα φάρμακά τους.


Έγκαιρα με ποιότητα και με αξιοπρέπεια.


Κι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί από έναν οργανισμό «φάντασμα» χωρίς τον αναγκαίο αριθμό των για-τρών που θα αποζημιώνονται με αξιοπρεπείς αμοιβές.


Το 10 ευρώ δηλ. 6,75 ευρώ καθαρά είναι εμπαιγμός για τον ιατρικό κόσμο.


Η συνεννόηση και συνεργασία με τους γιατρούς, η επιτάχυνση των διαδικασιών ουσιαστικής λειτουργίας του ΕΟΠΠΥ είναι κρίσιμες προτεραιότητες για τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας και δεν πρέπει να αφε-θούν στον αυτόματο πιλότο.


9,5 εκατομμύρια Ασφαλισμένοι ταλαιπωρούνται και αγωνιούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: