Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

(Αν. Φαραντάτου, Σχου εα <55 ετών)
Ο Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ) γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής και πέθανε στηΧαλκίδα.
Για είκοσι χρόνια ήταν μέλος της Πλατωνικής Ακαδήμειας και αγαπημένος μαθητής του
Πλάτωνα.
Με πρόσκληση του βασιλιά Φιλίππου ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση του Μεγάλου
Αλεξάνδρου.
Ίδρυσε την φιλοσοφική Περιπατητική Σχολή, την οποία στη συνέχεια ανέθεσε στον
αγαπημένο του μαθητή Θεόφραστο (Τύρταμο).
Το τρίπτυχο της διδασκαλίας του ήταν Μεσότητα – Ευδαιμονία - Αρετή.
Οι Αλεξανδρινοί υπολόγιζαν ότι ο Αριστοτέλης έγραψε 400 περίπου συνολικά βιβλία. Ο
Διογένης ο Λαέρτιος υπολόγισε το έργο του σε στίχους και βρήκε ότι έφταναν τις 44
μυριάδες, δηλ. 440.000. Μεγάλο μέρος από το έργο του αυτό χάθηκε.
Τα «Φυσιογνωμονικά» είναι έργο που αποδίδεται στον Αριστοτέλη και από αυτό επέλεξα
να σας παρουσιάσω τρεις φυσιογνωμίες , αυτήν του αναιδούς, την του μικροψύχου και την
του αναισθήτου.
Πριν όμως προχωρήσετε στην ανάγνωση των σημείων (χαρακτηριστικών) των τριών
φυσιογνωμιών, θα ήθελα να αφήσω τον ίδιο τον Αριστοτέλη να σας υποδεχθεί με την
εισαγωγή του:
«Είναι δυνατό με κάποιο τρόπο να φυσιογνωμονούμε. Οι ψυχικές διαθέσεις ακολουθούν την
κατάσταση των σωμάτων και δεν είναι άσχετες και αμέτοχες από τις κινήσεις και τα πάθη
του σώματος αλλά συγκινούνται και συμπάσχουν με αυτό. Αυτό γίνεται φανερό όταν
παρατηρήσουμε τους μεθυσμένους και τους αρρώστους. Διότι σε αυτούς φαίνονται οι
διαθέσεις της ψυχής, ότι πολλά μεταβάλλονται από τα πάθη του σώματος. Και το αντίθετο
πάλι, ότι το σώμα συμπάσχει όταν πάσχει και η ψυχή, αυτό γίνεται φανερό όταν
παρατηρήσουμε εκείνους, που έχουν υποπέσει σε έρωτες, σε φόβους, σε λύπες και σε
ηδονές».

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ἀναιδοῦς σημεῖα ὀμμάτιον ἀνεπτυγμένον καὶ λαμπρόν,βλέφαρα ὕφαιμα καὶ παχέα. μικρὸν ἔγκυρτος.
ὠμοπλάται ἄνω ἐπῃρμέναι. τῷ σχήματι μὴ ὀρθὸς ἀλλὰ μικρῷ προπετέστερος, ἐν ταῖς κινήσεσιν ὀξύς, ἐπίπυρρος τὸ σῶμα. τὸ χρῶμα ὕφαιμον. στρογγυλοπρόσωπος. τὸ στῆθος ἀνεσπασμένον.


«ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ


ΠΑΝΟΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
μικροψύχου σημεῖα. μικρομελής, μικρογλάφυρος, ἰσχνός, μικρόμματος καὶ μικροπρόσωπος, οἷος ἂν εἴη Κορίνθιος ἢ Λευκάδιος.


«ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΘΑ


ΔΙΑΤΑΞΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ»
ΝΑ ΤΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ»

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ἀναισθήτου σημεῖα τὰ περὶ τὸν αὐχένα καὶ τὰ σκέλη

σαρκώδη καὶ συμπεπλεγμένα καὶ συνδεδεμένα, κοτύλη
στρογγύλη, ὠμοπλάται ἄνω ἀνεσπασμέναι, μέτωπον
μέγα περιφερὲς σαρκῶδες, ὄμμα χλωρὸν κωφόν, κνῆμαι
περὶ σφυρὸν παχεῖαι σαρκώδεις στρογγύλαι, σιαγόνες
μεγάλαι σαρκώδεις, ὀσφὺς σαρκώδης, σκέλη μακρά,
τράχηλος παχύς, πρόσωπον σαρκῶδες, ὑπόμακρον
ἱκανῶς. τὰς δὲ κινήσεις καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ ἦθος τὸ ἐπὶ
τοῦ προσώπου ἐπιφαινόμενον κατὰ τὰς ὁμοιότητας
ἀναλαμβάνει.


«ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΖΕΙΣ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: