Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Ολοκλήρωση του εθνικού σχεδιασμού για τις χρήσεις γης και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις

Η Νέα Δημοκρατία δεν αποδέχεται τη διατύπωση του άρθρου 14 του Σχεδίου ΠΔ “Κατηγορίες και περιε-χόμενο χρήσεως γης”, καθώς δημιουργεί την αίσθηση ότι απαγορεύεται εφεξής η εκτός σχεδίου δόμηση.


Για το σκοπό αυτό, ο τομεάρχης Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επικοι-νώνησε με τον υπουργό αναπληρωτή Περιβάλλοντος, κ. Ν. Σηφουνάκη, στον οποίο επεσήμανε ότι το περι-εχόμενο του συγκεκριμένου άρθρου προκαλεί εύλογες απορίες ως προς τις προθέσεις και τη σκοπιμότητα του υπουργείου.


Ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε πως δεν είναι αυτή η πρόθεση του υπουργείου και δεσμεύτηκε να προβεί στις απαραίτητες διευκρινίσεις.


Η Νέα Δημοκρατία επαναλαμβάνει, για μια ακόμη φορά, πως μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επιστροφή στο δρόμο της ανάπτυξης είναι η ολοκλήρωση του εθνι-κού σχεδιασμού για τις χρήσεις γης και όχι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: