Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους φυσικούς της πόρους

Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών πόρων στην ΕΕ.


Η εμβληματική πρωτοβουλία για την αποτελεσματική χρήση των πόρων αποτελεί μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης «Ευρώπη 2020» και αποσκοπεί στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία, χαρακτηριζόμενη από αποτελεσματική χρήση πόρων και χαμηλές εκπομπές άνθρακα, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της ασφάλειας εφοδιασμού. Παρέχει ένα μακροπρόθεσμο και συντονισμένο πλαίσιο δράσης σε πολλούς τομείς, όπως κλιματική αλλαγή, ενέργεια, μεταφορές, βιομηχανία, πρώτες ύλες, γεωργία, αλιεία, βιοποικιλότητα και περιφερειακή ανάπτυξη, με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων και της καινοτομίας.


Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ.Ι.Τσουκαλάς, μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέθεσε σειρά τροπολογιών που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της γνωμοδότησης και με τις οποίες ζητά:


• ευρωπαϊκή πολιτική και τεχνολογική πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη


• μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον βιώσιμο εφοδιασμό της ΕΕ με πρώτες ύλες, κυρίως με σπάνιες γαίες από εγχώριες πηγές


• την ευθυγράμμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας με τους στόχους της αποδοτικής χρήσης των πόρων


• την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών και μεθόδων για τη μέτρηση της τρέχουσας και την πρόβλεψη της μελλοντικής κατανάλωσης πόρων στην Ευρώπη


• η αποδοτικότητα των πόρων να μην είναι αυτοσκοπός, αλλά απαραίτητο εργαλείο για ανάπτυξη, βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και ευημερία για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις


• μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές πρώτων υλών που παράγονται με περιβαλλοντικά μη βιώσιμες μεθόδους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: