Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Απαράδεκτη και επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία η πολιτική του κ.Λοβέρδου

Είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία η πολιτική του κ. Λοβέρδου. Μια πολιτική χωρίς στρατηγική, χωρίς στόχευση που τον οδηγεί στο να πειραματίζεται στο χώρο της Υγείας με αποτέλεσμα την πλήρη διάλυση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας (έλλειψη ιατρικών υλικών, φαρμάκων κ.λ.π.), αλλά και την πλήρη αποδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Υγείας.


Δύο μέρες πριν την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ και δεν υπάρχουν ακόμα οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το κόστος λειτουργίας του.


Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι:


- Λέει ΝΑΙ στη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, με ελεύθερη επιλογή ιατρού, με αξιοπρεπή αμοιβή ανάλογη με το προσφερόμενο έργο και δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης απ’ όλους τους γιατρούς, συμβεβλημένους και μη. Λέει ΝΑΙ στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση με εξορθο-λογισμό όμως των δαπανών υγείας.


- Είναι βαρύνουσας σημασίας η αναβάθμιση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας και η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: